Novinky

Podívejte se co je u nás nového.

INFORMACE MŠ BEZUCHOV 13.11.2017

Vážení rodiče, prosím sledujte akce MŠ Bezuchov na www.msbezuchov.cz. Průběžně jsou dopředu doplňovány dle nabídek a možností.…. Já vám pak už jen danou akci připomenu den až dva dopředu v sms. Dále také oznamuji, že v rámci „kostýmu“ na vánoční vystoupení (rozsvěcení vánočního stromu v Bezuchově 3.12. a Vánočního jarmarku 8.12. v MŠ) budeme dětem kupovat polystyrenové věnečky (částka kolem 20,-Kč bude hrazena z Kultury MŠ).

Na Vánoční jarmark jsou zváni i příbuzní a známí…výtěžek bude použit na pomůcky (hračky) pro děti do MŠ. Děkujeme všem rodičům, kteří již nyní nosí do MŠ zboží na jarmark. Ostatní dotvoříme na Vánočním tvoření v MŠ ve středu 6.12.2017 od 14:30hod. průběžně. Za nápady na tvoření a pomoc při výrobě budeme rádi. Dále budeme rádi za chvojí na výrobu adventních věnců, svícnů a stromečků…..

 

 

 

 

INFORMACE MŠ 26.9.2017

- OPĚT SE V MŠ VYSKYTLA NEMOC "NOHY, RUCE, ŮSTA" - NAKAŽLIVÁ INFEKČNÍ NEMOC, KTERÁ SE MŮŽE I VRACET....  :(

- ve čtvrtek 28.9.2017 STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ UZAVŘENA. v pátek 29.9.2017 MŠ OTEVŘENA...KLASICKÝ PROVOZ.

 

 

 

 

PROSÍME RODIČE, ABY SI UDĚLALI ČAS NA VYPLNĚNÍ OBDRŽENÝCH DOTAZNÍKŮ. NENÍ TO POVINNOST,ALE MŮŽE TO POMOCI KE ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ MŠ BEZUCHOV :)

 

 

INFORMACE MŠ BEZUCHOV 23.8.2017

Provoz MŠ po letních prázdninách začíná v pondělí 18.srpna 2017. Těšíme se na vás :) Ranní směnu má p.řed. Kateřina Jemelková. Odpolední směnu p.uč. Hana Caletková.  Noý školní rok 2017/2018 začíná v pátek 1.září 2017, v tento den už nejsou žáky MŠ děti, které odchází do školy a mohou již dojít do MŠ děti nově zapsané. Děti se po prázdninách mohou těšit na drobné změny ve vybavení MŠ. :)

 

INFORMACE MŠ BEZUCHOV 16.6.2017

-VE STŘEDU 21.6.2017 NAVšTÍVÍME CENTRUM RÁJ V PAVLOVICÍCH U PŘEROVA. VSTUP+AUTOBUS (13,-Kč bude hrazeno z kultury V MŠ) ODJEZD OD MŠ V 7:20HOD.AUTOBUSOVOU LINKOU. DĚSTI SI S SEBOU VEZMOU BATŮŽKY+PITÍ+PAPÍROVÉ KAPESNÍKY+DLE POČASÍ PLÁŠTĚNKA). SVAČINA BUDE Z MŠ. NÁVRAT DO MŠ AUTOBUSEM V 11:35.hod

 

-VYÚČTOVÁNÍ „KULTURY“ PROBĚHNE DO KONCE PŘÍTÍHO TÝDNE 23.6.2017. NEVYČERPANÉ PENÍZE BUDOU POTÉ K VYZVEDNUTÍ V MŠ. (ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK ČASTO VAŠE DÍTĚ NAVŠTĚVOVALO AKCE HRAZENÉ Z TOHOTO FONDU. NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU JSTE HRADILI DO TOHOTO FONDU 500,-KČ)

 

-VE ČTVRTEK  OD 17:00HOD. 29.6.2017 PROBĚHNE NA ZAHRADĚ MŠ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY, NÁSLEDOVAT BUDE TÁBORÁK A PRO ZÁJEMCE SPANÍ V MŠ. Na táborák si obstarejte kabanos a pečivo. Dobroty na společný stůl (koláče, buchty, křupky….) budou vítány. Děti, které budou v MŠ spát dopředu nahlaste, bude se spát na lehátkách v ložnici.

 

-DOPROVOD DĚTÍ AUTOBUSEM – ZMĚNY : VE ČTVRTEK  29.6. NEPOJEDE NIKDO V 16:20HOD Z MŠ , V PÁTEK 30.6. NEPOJEDE CELÝ DEN DOPROVOD DO MŠ (ANI V 6:40 Z HRADČAN, ANI V 12:50 Z BEZUCHOVVA A ANI V 16:20HOD. Z BEZUCHOVA.

V MĚSÍCI ČERVENCI SI PROSÍM SAMI ZAŘIĎTE DOVOZ DĚTÍ Z MŠ A DO MŠ. DOPROVOD AUTOBUSEM V TĚCHTO DNECH NEBUDE. V SRNU BUDE KLASICKY POKRAČOVAT.

 

-PROVOZ MŠ O PRÁZDNINÁCH A PLATBY ZA NI: V ČERVENCI 3. 4. A 7. BUDE MŠ KLASICKY V PROVOZU ŠKOLNÉ ZA TENTO MĚSÍC ČINÍ 42,-KČ.

MŠ BUDE UZAVŘENA OD POPNDĚLÍ 10.7.2017 DO PÁTKU 25.8.2017.

28.8.2017 ZAČÍNÁ PROVOZ MŠ- DOPROVOD AUTOBUSEM BUDE KLASICKY. RANNÍ SMĚNU MÁ K.JEMELKOVÁ. ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC SRPEN ČINÍ 56,-KČ.

POKUD JE DÍTĚ V TĚCHTO DVOU MĚSÍCÍCH ŘÁDNĚ OMLUVENO A V DANÉM MĚSÍCI V MŠ NENÍ ANI JEDEN DEN, ŠKOLNÉ ZA DANÝ MĚSÍC NEPLATÍ.

 

-FOTOGRAFIE DĚTÍ – V PRŮBĚHU PŘÍŠTÍHO TÝDNE BUDOU DO MŠ DODÁNY. POTÉ PROSÍM IHNED O JEJICH UHRAZENÍÍ (DOSTANENE INFORMAČNÍ SMS ZPRÁVU)

KRÁSNÉ POHODOVÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ A ODPOČINKU VÁM PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI MŠ BEZUCHOV!!!!

 

 

 

Vážení rodiče,

v šatně na nástěnce v MŠ je vyvěšen dotazník k prázdninovému provozu MŠ Bezuchov. Předběžně zjišťujeme docházku dětí do MŠ v prázdninových měsících především z důvodu docházky v měsíci červenci…..pokud bude nízký zájem, tak provoz MŠ v pátek 7.6. bude omezen. Prosím, pokud Vaše dítě bude MŠ v daných dnech navštěvovat, zapište jej do tohoto dotazníku nejpozději do 16.6.2017, následně bude dotazník vyhodnocen. Děkuji

Dotazník je reakcí na dotazy rodičů.

Případné dotazy rádi v MŠ zodpovíme.

 

 

 

NFORMACE MŠ BEZUCHOV 15.5.2017

- VE ČTVRTEK 18.5.2017 SE OD 15:30HOD. USKUTEČNÍ NA ZAHRADĚ MŠ POSEZENÍ KE DNI MATEK….JSOU ZVÁNI VŠICHNI RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI (I TATÍNKOVÉ, BABIČKY, DĚDEČKOVÉ, SOUROZENCI….) NA PROGRAMU BUDE MALÁ UKÁZKA ČINNOSTÍ DĚTÍ V MŠ A DÁLE OBČERSTVENÍ, KTERÉ PŘIPRAVÍ DĚTI V MŠ (KOLÁČE, JEDNOHUBKY…)

- V ÚTERÝ 23.5.2017 NAVŠTÍVÍ V 9:00HOD. NAŠI MŠ PANÍ Mgr Alena Svobodová S PROGRAMEM „BUĎME KAMARÁDI“ . Půjde o program, který dětem přiblíží svět kamarádů s postižením – aby děti věděly, že jsou i jiné děti, že se jich nemusí bát, že i ony dokáží spoustu věcí, že i ony chtějí mít kamarády…. Děti si vyzkouší jízdu na vozíčku, chůzi s bílou holí, malování nohama, znakovou řeč….vše formou hry. Cena 40,-Kč bude hrazena z Kultury v MŠ.

- VE ČTVRTEK  25.5.2017  NAVŠTÍVÍME NAŠE KAMARÁDY NA 1.STUPNI ZŠ PAVLOVICE U PŘEROVA. POJEDME AUTOBUSOVOU LINKOU V 7:20HOD. OD MŠ. NÁSTUP PO CESTĚ NAHRLASTE DOPŘEDU V MŠ. DĚTI SI VEZMOU BATŮŽEK S PITÍM, PLÁŠTĚNKU, PAPÍROVÉ KAPESNÍKY. SVAČINA BUDE Z MŠ. AUTOBUS BUDE HRAZEN Z KULTURY MŠ.

- V ÚTERÝ 30.5.2017 BUDE PROBÍHAT, JAK JSTE JIŽ BYLI INFORMOVÁNÍ, VENKOVNÍ FOCENÍ SKUPINOVÉ I INDIVIDUÁLNÍ PRO ZÁJEMCE. ZAČÁTEK 10.00HOD V MŠ.

- AKCE NA DALŠÍ MĚSÍC NALEZNETE NA: www.msbezuchov.cz . NÁSLEDNĚ VÁS O NICH BUDEME INFORMOVAT.

 

 

 

 

 

INFORMACE MŠ BEZUCHOV 20.3.2017

-VE STŘEDU 22.3.2017 NEJEDE S DĚTMI DOPROVOD Z MŠ AUTOBUSEM V 16:20HOD.

-V ÚTERÝ 4.4.2017 OD 14:30HOD. BUDE V MŠ PROBÍHAT VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ RODIČŮ S DĚTMI. VLASTNÍ NÁPADY,DEKORACE……..BUDOU VÍTÁNY. VÝROBKY BUDOU K PRODEJI NA VELIKONOČNÍM JARMARKU MŠ A VÝTĚŽEK BUDE POUŽIT NA HRAČKY PRO DĚTI DO MŠ. TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST.

-VE STŘEDU 5.4.2017 JEDEME S DĚTMI TRADIČNĚ NA VELIKONOČNÍ ATLAS DO DDM ATLAS V PŘEROVĚ. JE TO VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ A PROHLÍDKA VÝSTAVY. ODJEZD OD MŠ V 7:20HOD. AUTOBUSEM. PŘISEDÁNÍ HLASTE V MŠ DOPŘEDU. VSTUP+AUTOBUS SE BUDE HRADIT Z KULTURY V MŠ (42,-KČ) DĚTI SI S SEBOU VEZMOU BATŮŽEK, PITÍČKO, PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, PLÁŠTĚNKU, JEDNO VYFOUKNUTÉ VAJÍČKO V KRABIČCE – Z NĚJ BUDOU NĚKTEŘÍ TVOŘIT) SVAČINKA BUDE Z MŠ. NÁVRAT DLE AKTUÁLNÍ SITUACE V 9:20HOD NEBO 11:05HOD Z PŘEROVA.

-V PÁTEK 7.4.2017 SE USKUTEČNÍ NA ZAHRADĚ MŠ TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK OD 16:20HPOD. VYSTOUPENÍ DĚTÍ, OBČERSTENÍ, PRODEJ VÝROBKŮ……. TÍMTO JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI. JARMARK JE I PRO VEŘEJNOST, ZNÁMÍ A RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BUDOU VÍTÁNI. HLEDÁME ZÁJEMCE, KTEŘÍ SE POSTARAJÍ O UZENÍ KABANOSU A PŘÍPRAVU SVAŘENÉHO VÍNA -14.4. – 17.4. – VELIKONOCE – MŠ UZAVŘENA – STÁTNÍ SVÁTKY

4.5. A 5.5.2017 OD 9:00 DO 11:30HOD. PROBĚHNE V MŠ ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME V MŠ.

18.KVĚTNA 2017 OD 15:30HOD. SE USKUTEČNÍ NA ZAHRADĚ MŠ POSEZENÍ S MAMINKAMI, BABIČKAMI K JEJICH SVÁTKU….DĚTI VÁM PŘEDVEDOU CO SE UČÍ VE ŠKOLCE A NACHYSTAJÍ NĚJAKÉ MALÉ OBČERSTVENÍ….JSOU ZVÁNI I OSTATNÍ ČLENOVÉ RODINY J

14.6.2017 – VÝLET ZOO LEŠNÁ ZLÍN…..

 

 

ZMĚNA TERMÍNU LOUTKOVÉHO DIVADLO "O ČERVENÉ KARKULCE" . POSOUVÁ SE NA PÁTEK 17.2.2017 9:00HOD.

 

 

Informace MŠ 13.2.2017

Ve čtvrtek 16.2.2017 navštíví naši MŠ pan Martin Hruška s loutkovou pohádkou  „ČERVENÁ Karkulka“ cena představení 40,-Kč bude hrazena z fondu kultury. Začátek představení je 8:30hod. Prosím, aby se děti do MŠ dostavily včas, aby stihly svačinku.

 

 

 

INFORMACE MŠ BEZUCHOV 4.1.2017 – pořádání KARNEVALU

Vážení rodiče, tímto Vám chci jménem MŠ Bezuchov popřát úspěšný vstup do nového roku 2017. Celý tento rok ať je pro Vás a Vaše blízké šťastný, spokojení a jste zdraví.

-POŘÁDÁNÍ DĚTSKÉHO KARNEVALU

- bude se konat v sobotu 28.ledna 2017 v Kulturním domě v Bezuchově od 14:30hod.

-je i pro veřejnost

-tombola, občerstvení, hudba, hry a soutěže

Jako každý rok, i letos je potřeba, aby se do pořádání karnevalu zapojili rodiče dětí z MŠ. Žádám Vás tedy o pomoc při zajištění těchto důležitých věcí:

Chystání sálu v KD Bezuchov (2-3rodiče)

Úklid sálu v KD po akci (2-3rodiče)

Prodej lístků do tomboly (1-2rodiče)

Praní ubrusů (2rodiče)

Občerstvení – zajištění zboží a jeho prodej při karnevalu (1-2rodiče)

Sponzorský dar – dort do tomboly

Sponzorský dar – věcné ceny dle vlastního uvážení do tomboly

Zajištění napečení koláčků k prodeji

Předem děkuji o zapojení do pořádání této akce, bez Vás by to nebylo možné spořádat.

V MŠ prosím nahlaste jakou formou se zapojíte.

 

 

 

INFORMACE 19.12.2016

Vážení rodiče,

Z důvodu častých dotazů ještě jednou shrnu poslední týden MŠ v roce 2016.

Provoz MŠ je do čtvrtka 22.12.2016. V pátek 23.12.2016 je MŠ uzavřena (jako na velké většině škol)

Provoz MŠ začne v úterý 3.1.2017

Ve středu dopoledne bude v MŠ nadílka společných dárků (přijde Ježíšek)

V úterý 20.12.2016. pojede doprovod autobusem po obědě  i v 16:20hod.

Přeji všem za MŠ Bezuchov krásné a pohodové VÁNOCE a hodně štěstí, zdraví, lásky v NOVÉM ROCE 2017

 

 

 

INFORMACE 28.11.2016

V MŠ JSOU K VYZVEDNUTÍ VÁNOČNÍ FOTOGRAFIE DĚTÍ.

 

 

INFORMACE MŠ BEZUCHOV 21.11.2016

-V NEDĚLI 27.11.2016 POŘÁDÁ OBEC BEZUCHOV VÁNOČNÍ ROZSVĚCOVÁNÍ STROMU PŘED UBYTOVNOU V BEZUCHOVĚ. ZAČÁTEK JE V 18:00HOD. DĚTI Z MŠ BEZUCHOV BUDOU PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI VYSTUPOVAT S VÁNOČNÍM PÁSMEM. PROSÍM, ABY SE DOSTAVILI V 17:50 HOD. PŘED UBYTOVNU.

-JIŽ VYBÍRÁME V MŠ PŘÍSPĚVEK 50,-KČ NA MIKULÁŠSKÝ BALÍČEK A 150,-KČ PŘÍSPĚVEK NA VÁNOČNÍ HRAČKY. PROSÍM UHRAĎTE TOTO NEJPOZDĚJI DO 30.11.2016 V MŠ. DĚKUJI.

-V PONDĚLÍ 28.11.2016. NEJEDE S DĚTMI AUTOBUSOVÝ  DOPROVOD V 16:20HOD. JEDE POUZE PO OBĚDĚ V 12:20HOD.

-V PONDĚLÍ 5.12.2016 V 10:00HOD. NAVŠTÍVÍ NAŠI MŠ MIKULÁŠ. POKUD MÁTE ZÁJEM, MŮŽETE DORAZIT I VY SE PODÍVAT, JAK MIKULÁŠ V MŠ NADĚLUJE. (ZATÍM MÁME DOMLUVENÉHO POUZE ANDĚLA…POKUD VÍTE O NĚKOM KDO BY MOHL MIKULÁŠE A ČERTA V MŠ ZAHRÁT, TAK BUDEME RÁDI)

-V ÚTERÝ 6.12.2016 SE USKUTEČNÍ V MŠ VÁNOČNÍ TVOŘENÍ RODIČŮ S DĚTMI OD 14:30HOD. BUDEME TVOŘIT NEJRŮZNĚJŠÍ VÁNOČNÍ DEKORACE, KTERÉ BUDOU K PRODEJI NA VÁNOČNÍM JARMAKU. (VĚNCE, SVÍCNY….) VEŠKERÉ NÁMĚTY, POMŮCKY, VÝROBKY I OD VÁS Z DOMU BUDOU VÍTÁNY.

-VE STŘEDU 7.12.2016 JEDEME S DĚTMI NA VÁNOČNÍ ATLAS DO PŘEROVA (VÁNOČNÍ VÝSTAVA A TVOŘENÍ V DDM ATLAS) ODJEZD JE AUTOBUSOVOU LINKOU OD MŠ V 7:20HOD. PŘISEDÁNÍ DĚTÍ PO CESTĚ HLASTE. DĚTI SI S SEBOU VEZMOU BATŮŽEK A PITÍ. SVAČINA BUDE ŠKOLKOVÁ. VSTUP A CESTA BUDOU HRAZENY Z  KULTURNÍHO FONDU MŠ (20,- + 22,-) POKUD BUDE PĚKNÉ POČASÍ, TAK SE PŮJDEME PODÍVAT I NA VÁNOČNÍ STROM NA NÁMĚSTÍ)

- Z DŮVODU SEBEOBSLUHY DĚTÍ NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ PRSTOVÉ RUKAVICE. PRO DĚTI JSOU VHODNĚJŠÍ PALČÁKY. DĚKUJI

 

 

 

 

INFORMACE - TRIČKA

-Děti si do MŠ přinesou větší bílé triko s krátkým rukávem (aby šlo obléknout na zimní bundu) Trika si s dětmi v MŠ pomalujeme a použijeme je na vánočních vystoupeních. Dětem triko prosím popište.

 

INFORMACE MŠ BEZUCHOV 31.10.2016

-Ve čtvrtek 3.11.2016 od 14:30hod. proběhne v MŠ Vánoční keramika rodičů s dětmi pod vedením paní M. Vejmolové.

-Ve čtvrtek 10.11.2016 jedeme s dětmi v 7:20hod. autobusovou linkou od MŠ do Přerova na činoherní představení – pohádku Zvířátka a loupežníci. Pohádka se bude hrát v Městském domě v Přerově. Děti mohou přisedat po cestě (prosím nahlaste v MŠ) Cena představení 40,-Kč + jízdné 22,-Kč bude hrazeno z fondu kultury MŠ. Děti  si s sebou vezmou batůžek s pitím, pláštěnkou a papírovými kapesníčky. Svačinu dostanou v MŠ. Návrat autobusem v 11:05 z Přerova.

-ve čtvrtek 10.11. a v úterý 15.11. jede doprovod autobusem s dětmi pouze ráno v 6:40hod a odpoledne v 16:20hod.

-v pátek 11.11.2016 proběhne v MŠ průběžně od 8:30hod. vánoční focení s panem J. Gebauerem. Cena je 3ks 10x15cm + 1ks 15x21cm 190,-Kč. Vzhled fotografie dostanete na email.

V pátek 18.11.2016 je MŠ uzavřena – ředitelské volno. Ve čtvrtek 17.11.2016 je státní svátek.

 

 

- INFORMACE MŠ BEUCHOV 6.11.2016

*v pátek 14.10.2016 jedeme s dětmi autobusovou linkou od mš v 7:20hod. Do mš želatovice na návštěvu a přednášku o netradičních hudebních nástrojích. Vstupné a autobus bude hrazeno z kultury v mš. Pokud budou děti přisedat po cestě,  nahlaste v mš. S sebou si vezmou pouze batůžek s pláštěnkou ) dle počasí) jídlo a pití bude z mš. Návrat v 11:40hod.
*připomínám, že příspěvek na kultutru 500,-kč má být v mš uhrazen nejpozději do 20.10.2016.

*dále prosím o dodání ofocených karet pojištěnce a vyplněných dotazníků, pokud jste tak již neučinili, v co nejbližším možném termínu. Dotazníky bychom již potřebovali vyhodnotit. Děkuji.

*v sobotu 22.10.2016 se uskuteční od 14:30hod. Tradiční drakiáda na kopci za družstvem v bezuchově. Děti si vezmou hrneček na čaj a samozřejmě draka j malé občerstvení zajištěno.

*v pondělí 24.10.2016. Navštíví naši mš pan daniel taraba s loutkovým představením „o bajajovi“ cena 40,-kč bude hrazena z kultury v mš.

 

 

- NÁVŠTĚVA ZŠ PAVLOVICE
V úterý 31.5.2016 jedeme s dětmi autobusovou linkou v 7:20hod. se zastávky u MŠ navštívit ZŠ Pavlovice. Děti mohou přisedat po cestě, tuto situaci prosím nahlaste v MŠ. Čeká nás prohlídka družiny, budovy prvního stupně a následovat bude shlédnutí Školní akademie v Kulturním domě v Pavlovicích. Návrat bude autobusovou linkou v 11:20hod. z Pavlovic. Děti si s sebou vezmou batůžek s pitím (svačinu dostanou z MŠ) , papírové kapesníky a dle počasí pláštěnku. Cesta bude hrazena z fondu MŠ.