Obecné nařízení EU - GDPR
 
 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 25. května 2018 vykonává pan:

 

Titul, jméno a příjmení: Pavel Hradil

E-mailová adresa: pavel.hradil@sms-sluzby.cz

Číslo mobilního telefonu:  +420 608 263 063

 

Dokumenty:

Obecné_informace_o_zpracování_osobních_údajů

MŠ_Bezuchov_zázn_o_činn_zprac

MS_Bezuchov_zázn_o_činn_zpra